MANIFEST VOOR SCULPTURECOMMUNISM IN VENETIË.

 

 

GEACHTE BIENALE BEZOEKER,

 

Vergeef mij wanneer ik zeg dat u permanent wordt bekeken, maar niet langer naar u wordt geluisterd. De bedrijfswereld en haar markt hebben u gedegradeerd tot een object, een statistiek ingezet als een ideologie voor de massa. Het handelen van deze cultuurindustrie berust op één enkel principe: winst in plaats van schoonheid. Volg dus niet langer prominente connaisseurs en adviseurs die u verzoenen met de materiële wereld, zij propageren enkel valse vermeerdering van vraag en aanbod.

 

Ware cultuur, los van globale gigantische galeriën en veilinghuizen, reflecteert een wereld die zowel permanent is als oneindig open.Een kunstwerk is werk; het ontsluit een ruimte, een nieuwe wereld, een plek in een stad naar uw keuze.Maar deze ontsluiting komt niet vanzelfsprekend tot stand – u moet zelf op zoek gaan naar de innerlijke essentie van het kunstwerk, wegschrapen, en die lagen blootleggen die bedekt zijn en die zich enkel openbaren wanneer andere worden opgegraven. U moet uw eigen traditie aanvangen om te kunnen begrijpen waar ik en zo veel andere kunstenaars dagelijks mee bezig zijn.

 

EVERYTHING FOR YOU,VENICE is zo’n laag,een nieuw communistisch idee – het produceren van kunst waar geen vraag naar bestaat – waar marketing vergeefs is en niet kan helpen.Het is een expositie zonder weerga,die alle andere tentoonstellingen overbodig maakt,omdat ze plaatsvond voor u in venetië arriveerde.

 

EVERYTHING FOR YOU,VENICE is een werk dat staat voor alles dat geen onmiddellijk doeleinde heeft op de vrije markt met haar kunstevenementen. Kunst die, in het tijdperk van Corona relevantie, openlijk weigert om zich te verantwoorden tegenover de consumenten die aan verzamelen doen,met hun oren.

 

EVERYTHING FOR YOU,VENICE is een noodzakelijke correctie van de kunst economie. Elke kleine en lokale correctie is geïntegreerd op globaal niveau en draagt bij tot het versterken van een nieuwe avant-garde met vrijheidsvisie.

EVERYTHING FOR YOU,VENICE wil nieuwe wegen creëren voor culturele uitwisseling en wil een esthetische handeling zijn die sociale waarde genereert.

 

Per slot van rekening kennen de experts de jonge Jan De Cock als een mid-career kunstenaar met een Curriculum vitae van een gevestigde waarde. Ik verklaar mijzelf een kleine radicale visionair wiens werken haarfijn binnen een traditie passen.

.

Een artistieke genealogie, als origine, die sculpturen van hun sokkels heeft zien stappen in kunstgallerieën en die sokkels heeft zien verdwijnen in de veilinghuizen zelf. Ik ben een dissident en een handlanger, een radicale kunstenaar en een traditionalist. Ik wil geven; de huidige cultuurindustrie binnendringen en de amateur en verzamelaar  weer serieus nemen, door middel van het fabriceren van geschenken als paarden van Troje, om vertraging te creëren, een opening in de tijd. Deze geschenken worden gemaakt om te behouden wat niet behouden kan worden: artistieke puurheid en een appèl aan esthetische waarde als een religieuze roeping.

 

EVERYTHING FOR YOU,VENICE is een model, een voorbeeld, maar vraagt geen navolging en wil ook niet de norm worden. EVERYTHING FOR YOU,VENICE is steeds een universele werkplaats met lokale wortels, een oeuvre in opbouw, hier-en-nu, onafhankelijk.

Om de dagdagelijkse realiteit te overstijgen, bevrijd van veilingrecords en collectioneurskortingen, bevrijd van noties van goede dure smaak.

 

Als kunstwerken die het element van het geschenk inlijven als inhoud, staan deze gebeeldhouwde geschenken in presentatie en in vorm los van waarde en sponsoring. Deze handbewerkte afsplitsing presenteert een nieuw ruimtelijk platform, waar, bij vervolmaking, in contrast met het kunstwerk en haar plaats in de stad buiten de Biennale muren van de Giardini, de kunstenaar niet langer van belang is. 

 

Toch is sculptuurcommunisme ook een esthetische investering waarbinnen de kunstenaar iets beeldhouwt dat verschillend is van alle andere objecten. Het is een gebeeldhouwde vorm van sociale distinctie, van waaruit een economisch tekort het fundament wordt van haar vermeerdering. Omdat het gesculpteerde geschenk zó schoon is en zo exceptioneel, moet het in overvloed gereproduceerd worden op papier in kranten.

 

Sculptuurcommunisme is een economische, winstgevende beweging van esthetische investering.

EVERYTHING FOR YOU,VENICE werkt zonder winstoogmerk, maar sluit winst niet uit. Sculptuurcommunisme is een werk dat moderne arbeidsvormen trotseert, ontworpen om de autoriteit terug te grijpen over het kunstwerk en haar context, uit de handen van de cultuurindustrie.

Want het zou mogelijk moeten zijn voor kunstenaars om geldelijk profijt te trekken uit hun werken, terwijl tegelijkertijd absolute ONAFHANKELIJKHEID wordt geëist ten opzichte van degenen die hun rekeningen soms betalen.

  

EVERYTHING FOR YOU, VENICE is zowel een geschenk aan het kapitalisme als een geschenk om kunstwerken te behoeden voor het kapitalisme, ter behoud van de onafhankelijkheid van de totaal-installatie verdeeld over pleinen,tuinen,stegen en palazzo’s in venetie en de GESAMTWERKSTATT in het Belgische paviljoen, een in zichzelf besloten activiteit.

De EVERYTHING FOR YOU, VENICE totaal-installatie wordt op schaal 1/1 gecopieerd en nagebouwd boven de alpen,in West-Vlaanderen door de kunstenaar als een ideaal model voor artistieke vrijheid buiten de pop-up kunstmarkt van de bienale.

 

De tentoonstelling – EVERYTHING FOR YOU, VENICE – wil verandering teweeg brengen zonder de fundamenten van het verleden te vernietigen, omdat haar oproep tot verandering beperkt is en gevormd door het traject van de geschiedenis die zij probeert te transformeren; het traject van de “vrije”markt, van de kunstgeschiedenis, van het monument,van de wunderkammer en van de culturele uitwisselingsvorm die wij ‘geschenken’ noemen. De totaal-installatie zal de achtergrond vormen voor het portretteren van venetianen met hun tijdelijke giften.

 

Enkele van de Venetiaanse groep sculpturen zullen worden verkocht om de multiplicatie van esthetische papieren souvenirs te financieren op grote Europese schaal. Deze schone reproducties mogen worden opgehangen op alle denkbare plekken en kosteloos voor allen.  

 

Zonder toestemming van de Vlaamse Minister President Jan Jambon en zijn administratie,de kunstenaar en zijn curatoren eindeloos vermeerderd, met liefde, om opnieuw en opnieuw te worden weggegeven met de complimenten van de makers.

Als we zo Venetie niet kunnen redden van de ondergang,dan kunnen we de wereld niet redden en dan kunnen we de kunst niet redden.

 

Lang leve Venetië!!

 

Jan Frederik De Cock

The Bruges Art_Institute. vzw © 2020