DE SPATIALE ONTWIKKELING VAN HET KUNSTENAARSATELIER IN DE TIJD.

 

Geachte kijker, begin dringend uw eigen traditie, om te begrijpen wat de mijne is.

 

Het museum is gesloten, de sociale samenleving ligt aan banden, smartphones zijn opgeladen en ons land is bankroet.

 

Als BEELDHOUWER en meester beeldende kunst neem ik mijn verantwoordelijkheid!

Door de curatoren ANN DEMEESTER, TILL-HOLGER BORCHERT, MICHEL DEWILDE werd mij de moeilijke opdracht toevertrouwd om EEN MODEL VOOR EEN MONUMENT te ontwikkelen om de kunsten en ambachten te redden van de bezetting door de GIGANTISCHE VEILINGHUIZEN en als verdediging tegen de VIRTUALISATIE van onze moderne samenleving en haar GEMEENSCHAPPELIJKE beeldcultuur.

 

Het is ons gezamenlijke doel om tegelijk een "dubbel monument" van waarneming onder en boven de Alpen te ontwikkelen voor de onderwijs- en cultuurindustrie waardoor een nieuw universeel waarnemingsniveau ontstaat in een globale samenleving na de Corona pandemie.

Een waarnemingsniveau voor de bevrijde deelname aan de cultuur door middel van een revolutionaire NIEUWE AVANT-GARDE.

 

Het Belgisch paviljoen in Venetië wordt een GESAMTWERKSTATT, uitgerust met een groots handgemaakt DENKMAL ter ere van alle vrouwen en mannen die hun leven hebben gewijd en nog steeds wijden aan het maken van kunst en haar ambacht.

 

Deze GESAMTWERKSTATT zal behelzen : kunstsalons, arken, Wunderkammern, beeldentuin met een fontein, studiolo’s, reproducties van werken van DE OUDE MEESTERS, CONSTRUCTIVISTISCHE in-situ werken, themathische aquarellen reeksen op VENETIË, SINT-SEBASTIAAN ,gipskopieën,  vensterbibliotheken ontworpen samen met STEFAN SCHONING, een nieuw Narziss en Goldmund verhaal geschreven door ILJA LEONARD PHEIJFFER & CHARLOTTE VAN DEN BROECKE als tentoonstellingsroman, een pianoforte van meester-muzikant JOS VAN IMMERSEEL voor live romantische muziek, een DRAAGBARE WUNDERKAMMER BOITE-EN-VALISE met een tentoonstellingscatalogus van Venetië geredigeerd door professor JAE EMERLING, een bibliotheek met 6444 specialistische boekdelen over het atelier samen met een dagelijkse output van nieuwe werken in verschillende media door het JONGE VLAAMSE MEESTER PROGRAMMA, onder de artistieke leiding van ANGELIQUE CAMPENS, over de kunstenaarsrol en het atelier in de hedendaagse maatschappij.

148 fotografische souvenirs van het event: SCULPTURECOMMUNISM ,EVERYTHING FOR YOU,VENICE

250.000 MEMORIAL PAPERS: EVERYTHING FOR YOU,VENICE om gratis weg te schenken.

1 replica van hout van het Belgische paviljoen op schaal 1/1 naar de originele plannen van de architect Leon Sneyers 1907, opnieuw uitgevoerd voor de Triennale van Brugge 2021.

 

Deze GESAMTWERKSTATT zal de enige plaats zijn in de BIENNALE VAN VENETIË 2021 samen met haar dubbelganger in de TRIENNALE VAN BRUGGE waar amateurs_studenten _ docenten _ voorbijgangers _ kunstliefhebbers_verzamelaars_genodigden _ ondernemers _ muzikanten _ vreemden _ kunstenaars _ ouders _ toeristen_burgers _ geliefden _ politici_uitvinders_zakenmensen zich bewust worden van hun eigen controle over het proces van leren begrijpen, niet alleen over wat er is gebeurd met COVID-19 en onze globale planeet, maar leren begrijpen is ook leren observeren in een tijd waarin alle beelden van de wereld tegelijkertijd worden geconsumeerd , zonder het grotere kader.

 

Deze gesamtwerkstatt is weer een echte ervaring die zich afspeelt door middel van sculpturale omgevingen en schilderijscènes om het tijdsbestek waarin we ons bevinden te begrijpen.

Een ogenblikkelijk moment van onze beschaving waarbij gezien worden belangrijker is geworden dan kunnen kijken.

We moeten opnieuw op zoek gaan naar echte beelden en hieruit leren.

 

De selfie vergeten en vaststellen wie en wat, te midden van deze globale virtualisatie, echte portretten van betekenis en gelaagdheid kan maken en dan ze te helpen door hun ruimte te geven.

 

GESAMTWERKSTATT_verwijst daarom tegelijkertijd naar de tentoonstelling van Venetië, het monument, het museum, de Wunderkammer, het atelier, het beeld van de toekomst. Een superlatieve installatie om de persoonlijke kennis te verbreden voor de zoveelste keer, zonder de regels of normen te veranderen!

 

GESAMTWERKSTATT _ stroomt als een nieuwe beweging door het GERECONSTRUEERDE KUNSTENAARSATELIER. Het is een model waar het tekenen lijkt op een jazzimprovisatie, schilderijen lijken op bewegende beelden, om vervolgens over te gaan naar antiek meubilair en langs historische sculpturen, molures,werkbanken en bibliotheken, met barok pianoconcerto’s die allemaal gecombineerd worden met wetenschap, moderne beelden en oude talen. Geconsumeerd als vrije tijd en expressie.

 

GESAMTWERKSTATT is de MODERNE AFGESCHERMDE WERKPLAATS die zorgt voor zijn JONGE MEESTERS in vorming en deze reserveert voor de bezoekers. Het is een verzameling artefacten en andere objecten van artistiek, cultureel, historisch, religieus of zelfs wetenschappelijk belang, allemaal in-house gemaakt. Het gaat om kunst die hier geproduceerd en ontwikkeld wordt en altijd toegankelijk is voor de lokale bevolking. Maar ook het kunstpubliek via een nieuw venster in het Belgische paviljoen een blik gunt op een onbekend Venetiaans stadsgedeelte en haar residenten.

 

GESAMTWERKSTATT is dus een EVENT in Venetië, het eerste levende DENKMAL monument dat 24 uur per dag ten dienste staat van de gemeenschap, zonder winstbejag, dat zijn eigen gemeenschap opvoedt en ontwikkelt om vervolgens alle materiële en immateriële getuigenissen van zijn bezoekers en makers aan die gemeenschap terug te geven.

 

GESAMTWERKSTATT is een permanente, gratis, educatieve, gemeenschappelijke en gemodelleerde totaal-installatie, die niet beantwoordt aan de heersende laatkapitalistische visie van de hedendaagse cultuurindustrie,gemonopoliseerd door veilinghuizen en big art data world wide web organisaties.

 

GESAMTWERKSTATT scheidt de abstractie van het materiaal, ten dienste van het gemeenschappelijke, om de verschillende werelden van een kunstenaarsatelier-in-ontwikkeling en een onveranderlijk museum NIET tegen elkaar op te zetten, maar te versmelten tot een wederzijds bondgenootschap. Waar erfgoed en hedendaags samen actueel tuimelen in de canon van de kunstgeschiedenis.

 

GESAMTWERKSTATT maakt van leraren opnieuw kunstenaars, maakt van bezoekers terug believers, van massatoeristen terug meerwaarde zoekers.

GESAMTWERKSTATT is ALS een filmset waar creatie nooit echt is afgebakend.

 

DURF JE HET AAN OM OPNIEUW NA TE DENKEN _ WAT ALS ?

WAT ALS _ de geschiedenis van één GESAMTWERKSTATT een speeltuin wordt waar we kunnen kijken naar een land, een gemeenschap, een volk, een stad, een continent, een verenigde wereld?

WAT ALS_ elk kant-en-klaar object werd vervangen door elke mooie onafgewerkte vorm?

WAT ALS_ een land geen nationaal paviljoen meer nodig had en de rechte lijnen ervan werden vervangen door de SCHEEFHEID van zijn ontwikkeling?

WAT ALS _ het levensritme buiten de muren van het Belgische paviljoen in vertegenwoordiging voor de vlaamse gemeenschap werd overspoeld door de interne markt van de creatie?

WAT ALS_ economie en moderne talen een nieuwe betekenis krijgen in de wetenschap van de kleurenleer en een slechte vertaling worden van 'meer is minder'?

WAT ALS _ meesters hun macht schenken aan hen die er geen hebben. Wat als liefde een IMPROVISATIE van meer van hetzelfde kan zijn om een echte ontwikkeling van het creatieve proces te genereren?

WAT ALS _ minimaal betekent dat het opnieuw goed vakmanschap is. Wat als de werkplaats van de STIELMAN opnieuw de plaats wordt waar veel toeristen en bezoekers kunnen ronddwalen zonder grote luide machines en er weer veel mensen nodig zijn om iets mooi onbenullig kleins te maken?

WAT ALS _ permissiviteit radicaal wordt vervangen door echte vrijheid en beeldend onderricht weer oppermachtig wordt. Wat als school weer VRIJE TIJD betekent en ruimte maakt voor experimenten, onderzoek dat geen territorium wil in een marktsysteem dat om eindbestemmingen vraagt?

WAT ALS _ ik me als meester beeldhouwer in Venetie en Brugge niet in een of ander hokje laat plaatsen, maar in de plaats daarvan kies voor een onuitputtelijk zwerverleven. Net zoals beelden zich vermenigvuldigen gelijktijdig met het leven van een plaats. Een plek die vreemden verwelkomt zoals ze zijn, maar ze veranderd wegstuurt?

 

GESAMTWERKSTATT _ is een verbintenis op de tentoonstellingsvloer tot wederkerigheid en voortdurende herverdeling van ideeën. 

WAT ALS_ ik een kunstenaar ben in de GESAMTWERKSTATT te Venetië die voortdurend de ruimte van zijn eigen OEUVRE en atelier vertaalt voor anderen?

WAT ALS_ elke vlaming die niet naar Venetie kan afreizen, elk mogelijk zichtpunt van de GESAMTWERKSTATT in het belgische paviljoen op haar sokkel zou kunnen bekijken vanuit een gebouwde replica te Brugge. Wat zou die vlaming in zich opnemen bij het aanschouwen van deze totale  schoonheid op afstand aan zijn voeten?

 

WAT ALS _ GESAMTWERKSTATT ook een BRON VAN INKOMSTEN kan zijn voor jonge meesters in opleiding daar. Wanneer kost en inwoon een generatie van modern zelfbegrip produceert?

Wat zou er gebeuren als GESAMTWERKSTATT met deze generatie een verhaal wordt dat door haar in huis gemaakte KUNSTWERKEN verteld kan worden. Met andere woorden, AVANT-GARDE thuis gemaakt. Avant-garde die niet op een voetstuk wordt geplaatst, maar in voortdurende ontwikkeling is, weg van de verstikkende veilinghuizen, kunstbeurzen, kunstgalerijen en biënnales.

  

WAT ALS _ er in elke achtergestelde woonwijk zoals deze in regio Veneto een grote achterkamer was waar ambachtsmensen _ politiekers_studenten _ voorbijgangers _ vreemdelingen _ atheïsten _ industriëlen_bankiers_kunstenaars over andere dingen konden praten en vervolgens naar hetzelfde model begonnen te tekenen.

 

GESAMTWERKSTATT _ is een esthetische herverdeling in een kunstenaarsatelier zonder grenzen.

GESAMTWERKSTATT _ is een beau-lieu met klasse en zonder klassenonderscheid.

GESAMTWERKSTATT _ is een conversatie in een telefoontaal die we zelf hebben leren spreken.

GESAMTWERKSTATT _ is duidelijk romantisch.

 

WAT ALS_ GESAMTWERKSTATT _

een monument is dat hier in het Venetië van het Noorden al in aanbouw is ?

  

Jan De Cock

Brugge, mei 2020